Godziny CPE za spotkania edukacyjne Stowarzyszenia

Obecnie godziny CPE są ładowane do systemu ISACA 3-4 dni po każdym spotkaniu edukacyjnym. Proszę sprawdzać swój profil na portalu ISACA i przypisywać godziny CPE do konkretnego certyfikatu ISACA. Jeżeli potrzebne jest poświadczenie dla innej organizacji, to proszę o krótką wiadomość na adres cert@isaca.waw.pl . Proszę podać nazwę organizacji/certyfikatu i numer członkowski/certyfikatu. W ciągu 3-4 dni prześlę poświadczenie w postaci oficjalnej wiadomości pocztowej. W razie wątpliwości proszę o kontakt na powyższy adres.

Koordynator Certyfikacji

Nadchodzące spotkania edukacyjne

Data Miejsce Opis CPE
7 listopada 2017 (wtorek)
16:00-18:00

Więcej
Warszawa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 02-008 Warszawa

Janusz Cendrowski
Norma 29134:2017 Guidelines for privacy impact assessment (PIA)
Jan Anisimowicz
Zarządzanie dostawcami
2

W 2017 odbyły się już spotkania

Data Miejsce Opis CPE
17 styczeń 2017 (wtorek)
12:00-16:00

Więcej
Warszawa
ul. Krzywickiego 34, 02-078
Marcin Biernatowski, Citi Bank Handlowy
"Czy jesteśmy gotowi na szkolenia z cyberbezpieczeństwa?"
Marcin Kabaciński, Crowe Horwath Poland
"Wymyślne sztuczki hakerów, o których nie przeczytasz w internecie"
4
17 styczeń 2017 (wtorek)
18:30

Więcej
Warszawa
Wydział MiNI PW - ul. Koszykowa
Dr Lucjan Stapp, Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
Testowanie Oprogramowania
2
7 luty 2017 (wtorek)
17:00-19:30

Więcej
Warszawa
Przyokopowa 31, VI piętro (siedziba Oracle Poland)
Tomasz Kazimierski, TOGAF,PMP,CISA,CRISC,CISSP
Bezpieczeństwo w podejściu DevOps
2
7 luty 2017 (wtorek)
17:00-19:30

Więcej
Wymagana bezpłatna rezerwacja
Katowice, Warszawa
ul. Solec 38 lok. 103 00-394
Aleksander Ludynia – Starszy Menedżer w Zespole Zaawansowanych Usług Bezpieczeństwa EY
prof. dr inż. Andrzej Białas Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Atak/Obrona - Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa cz. 1:
Bezpieczeństwo w firmie - rzeczywistość czy ułuda?
2
7 marzec 2017 (wtorek)
17:00-19:00

Więcej
Warszawa
Centrum Konferencyjne WILCZA, ul. Wilcza 9, 00-538
Janusz Cendrowski,
Nowa edycja normy PrPN-ISO/IEC27006 “Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji”
Andrzej Kaczmarek,
Najnowsze informacje dotyczące przygotowań do stosowania RODO w Polsce
2
WYMAGANE ZAPISY!
4 kwietnia 2017 (wtorek)
16:30-19:00

INFORMACJE i ZAPISY
Warszawa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 02-008 Warszawa
Sala 300, piętro 3
dr Maciej Kawecki, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji,
Dyskusja o nowym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych
2
12 kwietnia 2017 (środa)
18:00-20:00

Więcej
Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny 
ul. Bogucicka 5, Katowice
aula Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Atak/Obrona
Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa  cz. 2:
"Analiza incydentu/ów bezpieczeństwa z punktu widzenia defensywy”
2
WYMAGANE ZGŁOSZENIE!
11 kwietnia 2017 (wtorek)
18:00

Informacje i zapisy
Warszawa
Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa
Sala 146
Kwietniowy Klub Informatyka: Bezpieczeństwo technologii blockchain,
Tematem Klubu będą łańcuchy bloków (blockchain).
Technologia blockchain budzi coraz więcej zainteresowania nie tylko jako podstawa kryptowalut, z których najbardziej znany jest bitcoin, ale także z racji wielu możliwych zastosowań.
6 czerwca 2017 (wtorek)
15:00-19:00

Więcej
Warszawa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 02-008 Warszawa
Osoby NIEZAPISANE i spóźnione MOGĄ NIE ZOSTAĆ WPUSZCZONE.
BRAK MIEJSC W WARSZAWIE
Teresa Kamińska
Pseudoanonimizacja danych osobowych
Piotr Dzwonkowski
PIA - Ocena skutków dla prywatności wg CNIL
4
12 września 2017 (wtorek)
16:00-18:00

Więcej
Warszawa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 02-008 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz
Środki organizacyjne w RODO, a cyfrowa demencja
Joanna Karczewska
Stan przygotowania ISACA Warszawa do stosowania RODO
2
10 października 2017 (wtorek)
14:00-18:00

Więcej
Warszawa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 02-008 Warszawa

Jarosław Stawiany
Cloud Computing – ryzyka związane ze zgodnością z RODO
Andrzej Sobczak
Świadomość - znaczenie dla bezpieczeństwa
Paweł Henig
Narzędzia wspierające zapewnienie zgodności z RODO - identyfikacja danych osobowych i pseudonimizacja
4
W sumie 22+2