Zarząd Stowarzyszenia

Barbara Nerć-Szymańska

Prezes Zarządu, Komunikacja
President, Communications

Piotr Duczyński

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. programów, Webmaster
Vice President, Programme Chair, Webmaster

Michał Hryciuk

Skarbnik, Webmaster
Treasurer, Webmaster

Piotr Filip Sawicki

Sekretarz, Komitet Edukacji
Secretary, Education Committee