Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Filip Sawicki

Prezes Zarządu
President

Piotr Duczyński

Wiceprezes Zarządu
Vice President, Webmaster

Mariusz Piwnik

Skarbnik
Treasurer, Membership Director

Radosław Wójcik

Sekretarz
Secretary

Anna Chałupska

Komunikacja
Communications Officer

Dariusz Czerniawski

Koordynator Certyfikacji
Certification Coordinator