Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Filip Sawicki

Prezes Zarządu
President

Małgorzata Michniewicz

Wiceprezes Zarządu
Vice President, GRA Coordinator, Education Committee Chairperson

Joanna Karczewska

Skarbnik, Koordynator COBIT, Koordynator certyfikacji
Treasurer, Certifications / COBIT 5 Coordinator

Piotr Duczyński

Sekretarz
Secretary, Business & International Relationships Coordinator

Anna Chałupska

Komunikacja, Koordynator certyfikacji CSX
Communications Officer, Membership Director, CSX Coordinator, Content author

Przemysław Obuchowski

Webmaster, Koordynator certyfikacji CSX
Webmaster, CSX Coordinator, Newsletter Editor