Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Filip Sawicki

Prezes Zarządu, Komitet Edukacji
President, Education Committee

Piotr Duczyński

Wiceprezes Zarządu
Vice President, Webmaster

Mariusz Piwnik

Skarbnik, Dyrektor ds. członkowstwa
Treasurer, Membership Director

Radosław Wójcik

Sekretarz, Komitet Edukacji
Secretary, Education Committee

Anna Chałupska

Komunikacja
Communications Officer

Dariusz Czerniawski

Koordynator Certyfikacji, Komitet Edukacji
Certification Coordinator, Education Committee

Adam Jakóbaszek

Dyrektor Programów Rozwojowych i Edukacji
Programme Chair, Education Committee