Spotkania kwiecień 2019

SPOTKANIA EDUKACYJNE ISACA WARSZAWA

9 kwietnia 2019 16:00-18:00
Miejsce:
Warszawa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79 02-008 Warszawa, Sala 300
Mapa dojazdu
Program spotkania:
RODO: gdzie jesteśmy po roku i nowe wyzwania

Pierwsza prezentacja (dwa tematy):
Ewa Błażejowska
1. Powierzenie przetwarzania danych - Jak formułować i stosować w praktyce umowy powierzenia przetwarzania?
2. Działania marketingowe - Jaki mają wpływ na ochronę danych?


Celem wystąpienia jest uporządkowanie kwestii związanych z powierzeniem danych, w tym dochodzenie do odpowiedzi na pytanie, czy w danym przypadku zachodzi powierzenie, udostępnienie, czy upoważnienie. Zaprezentowane zostaną rodzaje umów powierzenia przetwarzania danych, z uwzględnieniem umów outsourcingu i maintanance, podpowierzenia a także typowe klauzule w umowach powierzenia.

Kilka uwag poświęconych zostanie również problematyce działań marketingowych i ich wpływu na postępowanie z danymi osobowymi. Zaprezentowane zostaną modele tych działań i ich wpływ na ustalenie relacji między podmiotami wg RODO

Druga prezentacja:
Monika Adamczyk - Blockchain a RODO

Blockchain oznacza środowisko i paradygmaty operacyjne, w którym interpretacja RODO może być utrudniona, ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych zostały utworzone kiedy dominującym modelem były scentralizowane systemy zarządzania danymi. Szczególnie w przypadku publicznych (permissionless) blockchain, ze względu na transparentność wykonywanych w nich transakcji przy jednoczesnym zanonimizowaniu uczestników, istnieje wiele wyzwań, na które trzeba odpowiedzieć jeśli planuje się przetwarzanie danych osobowych przy pomocy tego typu technologii. Należą do nich między innymi identyfikacja danych osobowych w blockchain, określenie administratora danych i podmiotu przetwarzającego czy realizacja praw osób fizycznych

Ewa Błażejowska - radca prawny
Od wielu lat świadczy usługi prawne dla organizacji dostarczających usługi informatyczne, w tym programistyczne oraz zabezpieczenia systemów. Doradza klientom sektora publicznego i prywatnego w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (badania stanu zgodności, opracowanie dokumentacji, analiza modeli i procesów biznesowych). Potrzeby biznesu stara się zabezpieczać odpowiednimi konstrukcjami i formułami prawnymi, przekonując o konieczności współpracy przedstawicieli biznesu, IT oraz prawnika. Uczestniczy w opracowywaniu i negocjowaniu umów licencyjnych oraz wdrożeniowych

Monika Adamczyk - UODO
Jestem specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i ICT. Obecnie pracuję w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych gdzie zajmuję się analizą technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ich zastosowaniem oraz wpływem na prywatność i ochronę danych osobowych. Jestem też członkiem Podgrupy Technologicznej przy Europejskiej Radzie Ochrony Danych, gdzie opiniuję lub jestem współautorem wytycznych, opinii oraz innych publikacji Rady. Wcześniej byłam administratorem bezpieczeństwa informacji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, kierownikiem projektów informatycznych dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz specjalistą informatykiem w wielu projektach dla agencji rządu federalnego USA oraz komercjalnych organizacji w USA i w Europie. Jako niezależny ekspert oceniam wnioski projektowe składane w ramach programów grantowych Komisji Europejskiej z zakresu innowacji ITC. Mam ukończone studia na poziomie Master of Science in Information Systems na Northeastern University (Boston USA) i studia podyplomowe z ochrony danych osobowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Uwaga:

Wstęp wolny - bez zapisów.
CPE: 2