Godziny CPE za spotkania edukacyjne Stowarzyszenia

Obecnie godziny CPE są ładowane do systemu ISACA 3-4 dni po każdym spotkaniu edukacyjnym. Proszę sprawdzać swój profil na portalu ISACA i przypisywać godziny CPE do konkretnego certyfikatu ISACA. Jeżeli potrzebne jest poświadczenie dla innej organizacji, to proszę o krótką wiadomość na adres cert@isaca.waw.pl . Proszę podać nazwę organizacji/certyfikatu i numer członkowski/certyfikatu. W ciągu 3-4 dni prześlę poświadczenie w postaci oficjalnej wiadomości pocztowej. W razie wątpliwości proszę o kontakt na powyższy adres.

Koordynator Certyfikacji

Nadchodzące spotkania edukacyjne

Data Miejsce Opis CPE
6 luty 2018 (wtorek)
16:00-18:00

Więcej
Warszawa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 02-008 Warszawa

Paweł Kulpa
Uprawnienie, konto, tożsamość i człowiek jako pierwsza linia obrony i wektor ataku w ochronie danych osobowych. Praktyczne podejście do upraszczania zarządzania uprawnieniami użytkowników w skomplikowanym świecie
Zarząd
Najnowsze informacje o RODO
2
6 marzec 2018 (wtorek)
16:00-18:00

Więcej
Warszawa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 02-008 Warszawa

Tomasz Kazimierski
Doświadczenia z wykrywaniem danych osobowych na źródłach relacyjnych i plikowych
Zarząd
Najnowsze informacje o RODO
2

W 2018 odbyły się już spotkania

Data Miejsce Opis CPE
9 stycznia 2018 (wtorek)
16:00-18:00

Więcej
Warszawa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 02-008 Warszawa

Ireneusz Tarnowski
Zarządzanie incydentami
Zarząd
Edukacyjna gra planszowa RODO
2